Content marketing

Ne.Prodaje.Brend.Već.Priča.

Kreiramo relevantan i atraktivan sadržaj koji će biti interesantan i privući vaše klijente. Vi želite da se kroz sadržaj na digitalnim medijima čitalac zainteresuje za ono što želite da ponudite.

Zaista dobar sadržaj je mnogo više od zabave. On treba da privuče korisnike tako da požele da se ponovo vrate i da ga podele. Da ne biste korisnike ‘bombardovali’ promotivnim  materijalom, vaš sadržaj mora da bude usmeren na njih. Konačno, vaš sadržaj treba da bude relevantan za vaše korisnike, a ne za vaš brend.

Plasiranje sadržaja

plasirate na različitim kanalima - objavljivanje sadržaja koji kreiramo za vas na vašem sajtu, putem mejla ili društvenih mreža omogućiće vam da lokalizujete nove korisnike, a vaš brend učiniti prepoznatljivijim i vidljivijim za vašu ciljnu publiku

Brendiranje

ciljnoj grupi se predstavljate na najbolji mogući način – rečima i pričama i vizualima koje ćete objavljivati na svom sajtu. Objavljivanjem sadržaja relevantnog vašoj publici omogućavate emotivno povezivanje publike sa vašim brendom, zadobijate poverenje klijenata i veću lojalnost brendu, kao važne aspekte prodaje

SEO

primenjivanjem SEO, omogućićemo vam bolju poziciju na Google-u i obezbediti veću posećenost

Prodaja

korisnici su naklonjeniji kompanijama koje im nude detaljne onlajn informacije, tj sadržaj, na osnovu koga donose odluke o kupovini 

Naši klijenti su junaci naših priča.”

SIPOD DIGITAL

Započnite.Odbrojavanje!

Digitalna marketinška agencija

+381 11 4037464

Bulevar kralja Aleksandra 438, Beograd, Srbija

©2020 Sipod Digital. All Rights Reserved.

SIPOD DIGITAL

Započnite.Odbrojavanje!

Digitalna marketinška agencija

+381 11 4037464

Bulevar kralja Aleksandra 438, Beograd, Srbija

©2020 Sipod Digital. All Rights Reserved.